Brave Series Wiki
Advertisement

Younger Bubble Gum Sister is a character in the Brave Police J-Decker television series.


Brave Police J Decker Characters
Brave Police Robots
Deckerd ( J-Decker / Fire J-Decker ) · Duke ( Duke Fire )
McCrane ( Build Tiger / Super Build Tiger ) · Power Joe · Dumpson · Drill Boy
Gun Max · Shadow Maru · Kagerou ( in Brave Saga series and Brave Wars )
Main Characters
Yuuta Tomonaga · Ayako Kimizuka · Regina Argine · Seia Onoue · Kurumi Tomonaga · Azuki Tomonaga · Juuzo Saejima · Shunsuke Toudou
Other Characters
Iwaki Reiko · Fay · Kazuto Azuma · Masaya Kashiwazaki · Masaki Kitagawa · Kikumaro Takano · Onoue Makoto · Takeuchi Hitoshi · Yuuichirou Tomonaga · Amami Tomonaga · Kapia · Emiri Aihara
Main Villians
Victim O'Rand · Ken Shinjo · Red Chieftain · Blue Chieftain · Black Chieftain · Armored Chieftain · Neuva Fahrzeug · Eva Fahrzeug · Gaizonite
Other Criminals
Older Bubble Gum Sister · Younger Bubble Gum Sister · Sister Nanase · Dr. Gauss · Noriyasu Cato · Yoshiki Kikaida · Yoshito Kikaida · Inti · Kirisak · Dr. Adolf Madoh · Abyss Guard · Satan J-Decker
Advertisement